Järjestä vieraslajitalkoot!

Kokoa porukka ja järjestä vieraslajitalkoot!

Vieraslajeiksi kutsutaan mm. kasveja ja eläimiä, jotka ovat levinneet ympäristöömme ihmisen vaikutuksesta joko tahallisesti tai tahattomasti. Haitalliseksi ne luokitellaan, mikäli niillä on negatiivinen vaikutus meidän luontoomme ja alkuperäisiin lajeihin, kuten elintilan valtaaminen tai risteytyminen. Helsingin viheralueilla on useita vieraslajeja, jotka uhkaavat kaupunkiluontomme monimuotoisuutta. Monille alueille on hankalaa päästä koneilla tai koneelinen poisto ei ole mahdollista. Siksi jokainen käsipari on tarpeen taistelussa niitä vastaan.

Jos haluat osallistua tähän luonnosuojelu työhön, voit järjestää vieraslajien torjuntatalkoot. Lähinnä talkoissa torjutaan vieraskasvilajeja. Talkoot tulee kohdistua kaupungin hallinoimille alueille eli yleisille alueille. Kun vieraslajien kitkentää ja hävitystyötä tehdään yhteistyössä kaupungin kanssa, kaupunki  järjestää jätteen poisviennin sekä tarjoaa neuvoa ja apua talkoiden järjestämisessä.

Ole yhteydessä vieraslajitalkoisiin liittyvissä asioissa vapaaehtoistyön koordinaattori, puh. 09 310 39652, puistokummit@hel.fi.

Lisätietoa vieraslajeista saat kansallisesta Vieraslajiportaalista.

 
 

Ympäristökasvatus