Det goda växer i Helsingfors är en rörelse som förenar invånare, företag och Helsingfors stad i en gemensam strävan efter en bättre stadsmiljö. Rörelsen startade 2005. Jordmånen för rörelsen tillhandahålls av Stadsmiljösektorn. Välkommen med!