Bänkarna i Författarparken

Bänkarna i Författarparken i Helsingfors förnyades våren 2010. Bänkarna gavs av donatorer som sammankallats av Libro rf. Varje donator skänkte en bänk, och på varje bänk finns en mässingplatta där en dikt eller aforism samt donatorns logga har ingraverats.

Historien om Författarparken börjar med förberedelserna inför Libro rf:s etthundraårsjubileum 2006, då man för att högtidlighålla jubileet ville ha något bestående och hållbart – något annat än bara ett festligt evenemang.

Redan mer än ett år före jubileumsåret hörde sig Libro rf:s ordförande Leila Kettunen för om möjligheten att plantera ett eget donationsträd i någon av Helsingfors parker. Leila kontaktade byggnadskontoret, som föreslog att trädet skulle planteras i Författarparken samt att den nya prydnadsapeln Malus Kirjailija skulle väljas som trädslag; dess moderträd kommer från just Författarparken. Vad skulle väl passa folk i bokbranschen bättre! Men eftersom det rekommenderas att en minnesplatta inte ska fästas i ett träd eller placeras vid dess fot, uppstod ett önskemål om en bänk med namnplatta framför trädet. Författarparken stod i vilket fall som helst inför en upprustning de närmaste åren och då var det meningen att också bänkarna skulle förnyas, så detta innebar ett ypperligt tillfälle till samarbete.

Leila Kettunen började slå på djungeltrumman om projektet och fråga andra aktörer om de var intresserade av möjligheten att delta i detta unika projekt för alla i bokbranschen. Som hjälp i informationen fick hon Bokhandelsförbundets verkställande direktör Katriina Jaakkola, som också skötte arrangemanget när bänkarna invigdes.

Sist och slutligen deltog 12 donatorer i samarbetet och på så vis fick Författarparken 12 nya bänkar, i färgen Helsingfors-grön och av modell Brunnsparken. Bänkarna tillverkades av snickarverkstaden Stara. Bänkarnas invigning firades den 24 augusti 2010, och nu kan alla Helsingforsbor ha glädje av dessa vackra träbänkar, inklusive dikter och aforismer.

Bänkdonatorer

Akademiska Bokhandeln
Finlands svenska författareförening rf
Bokhandelsförbundet rf
Förlagsaktiebolaget Otava
Libro rf
LIKE Kustannus Oy
Oy Moomin Characters Ltd
Schildts Förlags Ab
Suomalainen Kirjakauppa Oy
Finlands författarförbund
Finlands Mässa
WSOY

 

 
 

Företagssamarbete

Miljöfostran