Bekämpa skadliga fämmande arter

Skadliga främmande arter sprider sig kraftigt och erövrar utrymme av inhemska vilda växter. De skadliga arterna sprider sig ofta från gårdsplaner och trädgårdar, och det är alltid skäl att rensa bort dem från den egna tomten och också från allmänna grönområden.

Den mest skadliga är jättelokan. Vänligen meddela byggnadskontorets kundtjänst om observationer av jättelokan, så att bekämpning kan ordnas. Länk till kundtjänsten är här.

Jättelokan är en mycket skadlig främmande art

Andra främmande arter, såsom jättebalsamin, blomsterlupin, slideväxter och gullrissläktet kan rensas bort genom talkoarbete. Också vresros (Rosa rugosa) är skadlig på stränder, där den lätt sprider sig och fyller hela området.

Stadsmiljösektorn stödjer talkon på allmänna grönområden genom att föra bort avfallet som uppstår. Samla ihop en grupp för att rensa bort främmande arter och meddela koordinatorn för frivilligarbete om talkot, puistokummit@hel.fi.

Stadsmiljösektorn ordnar också talkon att rensa bort främmande arter  från maj alltintill september. Talkotidpunkten hittar du under rubriken Aktuellt.

Även Helsingfors naturskyddsförening ordnar jättebalsamintalkon.

Läs mer: Bekämpningsanvisning för skadliga främmande arter (www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/ohjeet/vieraskasvien_torjunta_sv.pdf )

Portal för främmande arter: vieraslajit.fi (på finska)

Slide

Jättebalsamin

Jättebalsaminplanta

 

 
 

Ympäristökasvatus