Den tillåtna staden

Undervisningspaketet Den tillåtna staden lämpar sig för sjätteklassister och upp till sista klassen i högstadiet. Paketet innehåller den omfattande lärarguiden Opettajan opas samt resedagboken Bongaa Stadi som eleverna kan använda för att åka på upptäcktsfärd i Helsingfors på egen hand. Undervisningspaketet har senast uppdaterats 2004.

Länk till Den tillåtna staden:

www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/sallittu_kaupunki_opettajan_opas.pdf (på finska)

Länk till resedagboken Bongaa Stadi:

www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/bongaa_stadi.pdf (på finska)

Materialpaketen Den tillåtna staden och Bongaa Stadi har framställts i samarbete med utbildningsverket och kan efterfrågas där.

 

 
 

Miljöfostran

Företagssamarbete