En parkfadder snyggar upp och planterar buskar

Parkfaddrarna är parkernas hjärtan; de sköter frivilligt om grönområden och städar undan skräp. Titta Leikkari är en av parkfaddrarna i Helsingfors och har varit det i några år nu. Utöver att det lett till en snygg närmiljö har det gett henne nya vänner och framför allt fått henne på gott humör.

Titta Leikkari bor i Rödbergen i Helsingfors och älskar att vandra i parkerna. För en stadsbo är de gröna parkerna andningshål – utan dem skulle naturen vara mycket mer avlägsen. En dag när Leikkari var ute och promenerade överraskades hon av hur skräpig en vacker park var. Hon blev förargad och beslutade på stående fot att göra något åt saken. Det första Leikkari gjorde var att ringa upp ”Tant Grön”.
– Tant Grön är projektchef vid Helsingfors stad och ansvarar för miljöfostran. Hon uppmanade mig att ordna en invånarafton. Det finns en invånarförening i vårt bostadsområde och vi beslutade bjuda in Tant Grön till nästa möte. Hon berättade om frivilligverksamheten för parkerna. Då startade vi fadderverksamhet för den här parken, berättar Leikkari i den vackra Sinebrychoffparken i södra Helsingfors.

 

Parkerna tillhör stadsborna

Parkfaddrarna är ett projekt som samordnas av Helsingfors stads byggnadskontor. Det ger Helsingforsbor som är intresserade av parkernas tillstånd möjlighet att på frivillig bas delta i skötseln av grönområdena i det egna bostadsområdet.

– Avsikten är att ge stadsborna en möjlighet att vara med och sköta och ta hand om den egna livsmiljön. Stadens parker tillhör Helsingforsborna, de är inte bara ämbetsverkens egendom, påpekar projektchef Armi Koskela.

Tillsvidare har Titta Leikkari samlat skräp tillsammans med andra parkfaddrar. I framtiden kan det bli fråga om en rad olika trädgårdssysslor, till exempel kratta löv, plantera plantor, rensa ogräs och sköta och vattna sommarblommor. Parkfadderidén är importgods, och enligt Armi Koskela är nästan vad som helst möjligt i verksamheten, så länge spelreglerna är klara. – Projektet är ännu helt nytt och som bäst söker vi lämpliga arbetsmetoder och tillvägagångssätt. Vi tillhandahåller arbetsredskap och ger råd i trädgårdsskötsel – alla som vill kan bli parkfaddrar. Det krävs alltså ingen erfarenhet. Den som vill bli parkfadder anmäler sig vid byggnadskontoret, där man får varselväst och skräptång så man kan komma igång, konstaterar Koskela.

En parkfadder känns igen på västen

Skräptång och varselväst är parkfaddrarnas viktigaste utrustning, vid sidan av den egna entusiasmen. Parkfaddrar kan ses i stadens alla parker, för man kan bli fadder för vilken park som helst. – Det var verkligt lätt att få med folk i verksamheten, till och med barn som kom med sina föräldrar. Framför allt får det en på gott humör, och så leder det till en snygg och vacker omgivning, och man får tillfälle att träffa nya människor, menar Leikkari.

 
 

Parkfadder på Sveaborg

Via parkfadderverksamhet har Helsingforsborna möjligheten att ta hand om Unescos världsarvsobjekt som samtidigt är en av Helsingfors stadsdelar. På Sveaborg [...]

Miljöfostran