Fonecta Ab

Fonecta Ab har som första företag i Helsingfors inlett samarbete med byggnadskontoret. Bland annat England har varit förebild för verksamheten; där har man goda erfarenheter av alla typer av företagssamarbete utomhus.

Sedan 2004 har byggnadskontoret och Fonecta genomfört projekt för att liva upp miljön: bland annat diktbänkarna i Brunnsparken, höstlig lövkrattning i samma park, skridskobanor i parkerna, ”rosettskrinning” för stadsbor, skridskoskolor för små barn samt vårens första blommor i en stor installation på Järnvägstorget, inklusive trädgårdsevenemang.

Fonecta har på ett mångsidigt sätt kunnat utnyttja verksamheten i sin egen marknadsföring och för att förstärka sitt varumärke.

 

 
fonecta
 

Företagssamarbete

Miljöfostran