Hartwall

Hartwall har bekostat byggarbetet på rondellmitten och sluttningen intill sitt kontor, och har också lovat att sköta underhållet. Rondellen i korsningen mellan Sockenbackavägen, Krämarvägen och Korsustigen förskönas av ett miljökonstverk för att påminna om bryggeriverksamhetens långa historia i Sockenbacka. I mitten av rondellen har man placerat en huv av koppar från en vörtpanna som användes vid ölbryggning. Dessutom finns det två mindre huvar i sluttningen intill rondellen. I sluttningen invid huvarna finns skyltar på finska och svenska med information om huvarna och bryggeriverksamhetens historia i området.

Byarna Tali och Kånala i Sockenbacka, dvs. före detta Helsinge socken, har en lång tradition inom öltillverkning. Redan 1728 omvandlades Munksnäs gård, som låg vid nuvarande Strömbergsvägen, till ett gästgiveri där man bryggde öl. År 1873 grundade bryggmästare Johann Kröckel ett bryggeri i samma trakter och där tillverkade man flera typer av öl och läskdrycker. Numera är det Oy Hartwall Ab som för vidare dryckesindustritraditionerna i området.

 

 
 

Företagssamarbete

Miljöfostran