Helsingin Sanomat

Valborgsfirandet i Brunnsparken har under årens lopp blivit en allt större tillställning och kräver stora insatser av parkarbetarna. Festarna har haft med sig väldiga mängder picknickutrustning, de senaste åren till och med tält, diverse skyddstak och gamla möbler. En stor del av utrustningen lämnas kvar efter festandet och ligger sedan och skräpar i parken.

Helsingin Sanomat har sedan 2005 lockat folk att samla in valborgsfirarnas tomma skumvinsflaskor mot biobiljetter. Den som samlar in 20 skumvinsflaskor får en biobiljett. Tiotusental flaskor har samlats in på några timmar. Brunnsparken har dessa år varit mindre skräpig än tidigare, trots att antalet festare har ökat.

Flaskinsamling

Skräpcontainrarna har fyllts föredömligt och personalen som städar parken har kunnat lämna platsen tidigare.

 

 
 

Företagssamarbete

Miljöfostran