Körsbärsparken i Kasberget

År 2006 mottog Helsingfors stads byggnadskontor ett initiativ av den i Helsingfors bosatta Norio Tomida om att anlägga en körsbärspark. Kärnan i hans idé var att de japaner som bor här donerar körsbärsträd som tack för att det är så trevligt att bo i Helsingfors. En grupp japaner som bor i Finland tände på Norio Tomidas idé och donerade träden.

Byggnadskontorets kampanj Det goda växer i Helsingfors nappade på idén och började söka samarbetspartners som kunde delta i kostnaderna för att anlägga och underhålla parken. De första företagen som gick med i samarbetet var Toyota Motor Finland Oy som importerar Toyota- och Lexus-bilar, Simetron Group Oy som importerar Suzuki- och Isuzu-bilar, kontorsteknikföretaget Brother Finland Oy samt www.furuno.fi som importerar navigeringsutrustning.

Det treåriga parkprojektet ger såväl donatorerna som företagen och stadsborna ett bestående minne.

Körsbärsparken placerades i Kasbergets områdespark mellan Sågaregatan och Abraham Wetters väg. Denna plats valdes eftersom det redan från tidigare finns ett populärt besöksmål i närheten; Den japanskinspirerade parken. Den sydliga, soliga sluttningen nedanför vattentornet är också en gynnsam växplats för de känsliga körsbärsträden.

Körsbärsparken anlades 2007–2009 genom ett samarbete mellan japaner som bor i Finland, Helsingfors stad och en rad företag. Vi planterade 152 körsbärsträd och åstadkom en förtjusande park med körsbärsblommor till glädje för alla Helsingforsbor och besökare. De första 50 träden planterades i början av sommaren 2007, de följande 50 träden 2008 och den sista gruppen på 52 träd 2009.

Samtidigt förnyades belysning, gångar och möbler i parken. En cirka 700 meter lång markerad skogsstig som förenar Körsbärsparken och Den japanskinspirerade parken rustades upp. Parken har blivit ett upplevelserikt besöksmål för japanska turister, Helsingforsbor och andra finländare – särskilt när körsbärsträden blommar. Sedan 2008 har Kasbergssällskapet arrangerat Hanami, en fest för att fira körsbärsblomningen.

www.roihuvuori.com/hanami (på finska)

Körsbärsträdens vänner samlades till den första planteringsfesten den 5 juni 2007

Planeringen av de första 52 körsbärsträden firades på Världsmiljödagen den 5 juni 2007. På plats fanns cirka 100 personer; japanska träddonatorer samt samarbetspartners och andra vänner av körsbärsträd. Festtalet hölls av biträdande stadsdirektör Pekka Sauri. Också minister Nagasaki från Japans ambassad med följe hedrade evenemanget med sin närvaro. Tillställningen samlade ett rätt stort pressuppbåd. Till dem som donerade träd hörde också formelförare Mika Salos fru Noriko Salo, som förevigades av fotografer under planteringen.

 

Vid det trevliga evenemanget avtäcktes också en namnpåle för donatorerna och samarbetsparterna. Dessutom fick alla avnjuta sushi och andra japanska läckerheter tillagade av idéns upphovsman Norio Tomida.

Den första Hanami-festen i Helsingfors den 11 maj 2008

Hanami – på svenska titta på blommor – är den viktigaste årliga folkfesten i Japan. Hanami firas när körsbärsträden blommar och infaller därför något olika, beroende på vädret.

Den 11 maj 2008 firades den första Hanami-festen i Körsbärsparken i Kasberget.

Vi japaner vill genom Körsbärsparken tacka alla finländare och bjuda på en upplevelse ur vår egen kultur, som vi hoppas ska ge ett minne för lång tid”, konstaterar Tomida, som har bott nästan tjugo år i Finland och nu är glad över att projektet blivit av. Tomida uppger att parken i Washington DC., med dess tusentals körsbärsträd, stora folkfest och samarbetspartners, stod som förebild när Körsbärsparken planerades till glädje för alla Helsingforsbor.

Det finns plats för fler

Blev du intresserad? Körsbärsparken önskar alla fördomsfria och ansvarsfulla företag välkomna med i Körsbärsparksprojektet, där syftet är att skapa en mötesplats för stadens invånare och företag.

Ring eller skicka e-post;

Helsingfors stads byggnadskontor,
projektchef Elina Nummi,
elina.nummi(at)hel.fi,
tel. 050 388 1410

 
 

Företagssamarbete

Miljöfostran