Parkfadder på Sveaborg

Via parkfadderverksamhet har Helsingforsborna möjligheten att ta hand om Unescos världsarvsobjekt som samtidigt är en av Helsingfors stadsdelar.

På Sveaborg får parkfaddrarna arbeta bland annat i historiska Pipers park, Kyrkparken och Kasinoparken. Parkfaddrarna på Sveaborg hjälper till med att underhålla området bland annat genom att plocka skräp och kratta samt att rensa ogräs och främmande arter. Personer som har specialfärdigheter inom grönvård kan eventuellt erbjudas specialuppgifter.

Omkring en miljon personer besöker Sveaborg årligen. Därmed har volontärarbete en stor betydelse för underhåll och bevarande av det historiska objektet.

Lokala parkfadderledaren ansvarar för verksamhetsstyrningen. Trädgårdsmästarna Aino Heininen och Pauliina Harvikka är parkfadderledaren på Sveaborg. Förvaltningsnämndens landskapsexpert Iina Johansson ansvarar för planeringen av parkfadderverksamheten på Sveaborg. Iina ger mer information: tfn 0295 338 322 eller iina.johansson@suomenlinna.fi.

Man kan anmäla sig som parkfadder på Sveaborg via Helsingfors stads byggnadskontors kundtjänst vid Elimägatan 5. Du kan läsa mer om volontärarbete på Sveaborg här.

 
 

Ympäristökasvatus