Bli parkfadder

Verksamheten koordineras av Helsingfors stad stadsmiljösektorn. Du kan anmäla dig på  kundtjänst vid Sörnäistenkatu 1.

I samband med anmälningen får du fylla i ett formulär som är ett löfte om skötsel. Samtidigt får du ett försäkringskort, en För en god sak -parkfadderväst och en skräpplockare samt kontaktuppgifter till din parkfadderledare. Din parkfadderledare jobbar i Stara elle i en privat uppdragstagare.

Parkfadderledaren är din lokala kontaktperson. Med honom eller henne kan du komma överens om praktiska parkarbeten som du vill göra.

Parkfadderhandboken pdf

Parkerna hör till alla

Visste du att varje helsingforsare har 15,5 kvadradtmeter anlagd park per invånare och drygt 200 kvadrat övriga grönområden, såsom ängar, åkrar, skogar och naturskydds-områden?

På parkpromenader lär du dig mer om parkena. Följ naturutflyktskalendern, Facebook eller evenemagskalendrar så får du veta när promenaderna ordnas.

www.vihreatsylit.fi är sidorna med hjälp av vilka du på egen hand kan bli parkguide.

Du kan också bli Parkfadder!

Här ser du vilka uppgifter som begärs av den som vill bli parkfadder. Ett löfte fylls i elektroniskt på stadsmiljösektorns kundtjänst, Sörnäistenkatu 1.

 
Det goda växer i Helsingfors är en rörelse som förenar invånare, företag och Helsingfors stad i en gemensam strävan efter en bättre stadsmiljö. Rörelsen startade 2005. Jordmånen för rörelsen tillhandahålls av Stadsmiljösektorn. Välkommen med!
 

Parkfadder på Sveaborg

Via parkfadderverksamhet har Helsingforsborna möjligheten att ta hand om Unescos världsarvsobjekt som samtidigt är en av Helsingfors stadsdelar. På Sveaborg [...]