Parkskola för parkvänner

Undervisningspaketet innehåller fem aktiva lektioner som hjälper deltagarna att förstå varför parker och det gemensamma goda är viktiga för oss.

Titta på materialet på länken: puistokoulu.pdf (på finska)

 

 
 

Miljöfostran

Företagssamarbete