Miten taistella riippuvuuksia vastaan ja estää riippuvuutta kehittymästä

Riippuvuuksista pääseminen on haastavampaa kuin useimmat ajattelevat. Riippuvuudesta kärsivä ihminen saattaa uskoa, että riippuvuus ei ole mikään todellinen asia vaan myytti, ja että lopettaminen on vain yhdestä päätöksestä kiinni. Tämä sama ajatusmalli on havaittavissa kaikenlaisten riippuvuuksien kohdalla, oli kyse sitten pelaamisesta, syömisestä, seksistä, shoppailusta tai päihteistä.

Riippuvuuden voittaminen on ensiarvoisen tärkeää ja mitä aikaisemmassa vaiheessa siihen lähdetään puuttumaan, sitä parempi. Harmillisen usein kuitenkin riippuvuus on ehtinyt kehittyä jo varsin pitkälle, ennen kuin tilanteeseen havahdutaan tai se halutaan myöntää. Oppimisprosessissa ongelman tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti toipumista ja parempaa elämää.

Tässä artikkelissa käsittelemme sitä, mitä sinun on tehtävä voittaaksesi riippuvuus ja kerromme vinkkejä, joista voi olla apua tilanteessasi. Käsittelemme myös esimerkiksi saatavilla olevia, tehokkaiksi todettua hoitovaihtoehtoja.

Miksi riippuvuuden voittaminen on niin vaikeaa

Riippuvuus on krooninen ja lääketieteellinen sairas, joka on hoidettavissa. Sairauteen liittyy monimutkaisia vuorovaikutussuhteita, joihin kuuluvat mm. genetiikka, ympäristö, yksilön elämänkokemukset sekä aivojen kemia. Riippuvuus muuttaa nopeasti aivojen palkitsemisjärjestelmää, joka lisää kokemusten tai aineiden himon tunnetta. Muutoksilla aivoissa on myös vaikutuksia arvostelukykyyn ja kykyyn kontrolloida omia impulssejaan.

Juuri nämä seikat tekevät riippuvuuden hoitamisesta ja siitä toipumisesta hyvin haastavaa. Riippuvuus on silti aina hoidettavissa. Kun riippuvuudesta kärsivä saa tukevia resursseja sekä oikeanlaiset hoitomuodot, on psyykkiset ja fyysiset haasteet voitettavissa.

Prosessin aloittaminen

Käytännössä minkä tahansa muutoksen tekeminen elämässä edellyttää sellaista prosessia, joka lähtee esiharkinnasta ja siirtyy siitä varsinaiseen harkintaan. Prosessin alussa riippuvuudesta kärsivä saattaa kieltää vaikutukset joita riippuvuudella on hänen elämäänsä. Kun riippuvuudesta kärsivä tulee tietoisemmaksi kohtaamistaan ongelmista, seuraa tästä yleensä ristiriitaisia tuntemuksia.

Kun päätös muutoksesta on tehtyä, on aika aloittaa valmistautuminen varsinaiseen toimintaan.

Päätös muuttua

Yksi tärkeimmistä vaiheista riippuvuuden voittamisen prosessissa on päätös muuttua. Tämä voi tuntua liian yksinkertaiselta, mutta totuus on, että vasta kun riippuvainen ymmärtää tarpeen muutokselle ja tekee päätöksen, on ongelman olemassaolo myös tunnustettu.

Päätöksen tekeminen ei ole hetkessä tehty, vaan se on itse asiassa varsin pitkä prosessi. Juuri tätä vaihetta kutsutaankin siis harkintavaiheeksi. Sen aikana riippuvainen pohtii haluaako muuttua ja jos, niin millä tavoin.

Todella kunnianhimoinen tavoite ja muutos ei ole aina järkevää. On fiksumpaa asettaa itselleen tavoite joka on todellisuudessa mahdollista saavuttaa sen sijaan että lopettaa kylmiltään ja suoraan kerrasta poikki. Tämä nimittäin johtaa uusiutumiseen hyvin herkästi.

Lääkärin tai terapeutinen kuuleminen on hyväksi tässä tilanteessa. Asiantuntijat auttavat sinua ymmärtämään erilaiset riskit ja esimerkiksi vieroitusoireet, ja ohjeistaa myös keinoissa, joilla riippuvainen voi lievittää näitä.

Muutokseen valmistautuminen: tilien sulkeminen nettikasinoilla, kielto lainojen ottamiseen, rutiinien muuttaminen jne.

Silloin kun tavoite on selvillä, on riippuvaisen valmistauduttava muutokseen. Jos kyse on rahapelaamisesta, antavat sivustot kuten verovapaatnettikasinot.net neuvoja. Valmisteluissa tarkoitus on esimerkiksi riippuvuutta aiheuttavien aineiden poistaminen kotoa tai pelitilien sulkeminen kasinoilta.

Myös omia rutiineja saattaa olla tarpeellista muuttaa niin, että riippuvainen on vähemmän tekemisissä ihmisten tai ympäristöjen kanssa, jotka voivat laukaista erilaisia mielihaluja helposti.

Muutokseen valmistautumiseen kuuluu myös sen päättäminen, millaista lähestymistapaa riippuvainen aikoo käyttää sairautensa voittamiseksi. Lisäksi on hyvä tässä vaiheessa hankkia resurssit, joita riippuvainen todennäköisesti tarvitsee prosessissa onnistuakseen.

Sosiaalisen tuen hakeminen

Yksi vaikeimmista asioista, joita prosessiin kuuluu, ovat sosiaaliset suhteet. On varsin tyypillistä, että riippuvuudesta kärsivän ihmisen ympärillä voi olla muita ihmisiä, jotka tavalla tai toisella liittyvät riippuvuuteen. Siksi on tärkeää, että riippuvuudesta kärsivä ihminen pyrkii omassa prosessissaan hakeutumaan esimerkiksi vertaistukiryhmiin. Tällaisissa ryhmissä riippuvuutensa kanssa painiskeleva saa tukea samoja asioita läpi käyvien tai käyneiden ihmisten kanssa.

Sosiaalista tukea riippuvuudesta kärsivä voi tietenkin saada myös ystäviltä ja perheenjäseniltä. Heille kannattaa kertoa ajan kanssa omista tavoitteistaan ja asioista, joita tulee tarvitsemaan tueksi.

Esimerkiksi, jos riippuvuus koskee alkoholia, on hyvä kertoa kaikille läheisille, että on lopettamassa itse sen käytön. Erilaisiin reaktioihin on hyvä yrittää varautua jo etukäteen.

Terveydenhuollon tarjoajien kontaktointi

Jos riippuvuudessa on kyse päihteistä, kannattaa olla yhteydessä lääkäriin. Lääkärit voivat auttaa esimerkiksi erilaisten lääkitysvaihtoehtojen kanssa. Joissakin riippuvuuksissa vieroitusoireisiin on olemassa sellaisia hoitoja, joihin tarvitaan lääkärin valvontaa.

Oli riippuvuus mitä tahansa, voivat taustalla olevat mielenterveysongelmat, kuten masennus tai ahdistuneisuus, pahentua vieroitusoireiden kohdalla. Näihinkin kannattaa valmistautua ja hakea tukea terveydenhuollosta jo etukäteen..

Psykoterapia

Psykoterapia eri muodoissaan voi olla varsin tärkeässä roolissa, kun riippuvuuksista kärsivä ihminen pyrkii kehittämään uusia käyttäytymismalleja. Riippuvuuden taustalla on usein ajatuksia, jotka vaikuttavat riippuvuuden jatkumiseen ja voimakkuuteen. Terapiasta voi näissä olla apua.

Lääkkeet

Vieroitusoireisiin on olemassa lääkkeitä, ja nämä voivat auttaa riippuvuudesta kärsivää pysymään hoidossa ja ehkäisemään riippuvuuden uusiutumista. Tyypillisesti lääkehoitoa käytetään pääasiassa erilaisiin päihteisiin liittyen.

Vinkkejä riippuvuuden voittamiseen

Jokaiselle lopettaminen on erilainen ja yksilöllinen kokemus. Osalle riippuuvuden aiheuttavan tekemisen lopettaminen tuntuu voimaannuttavalta. Toisille se sen sijaan voi olla vaikeaa, turhauttavaa ja jopa kivuliasta. Osa sen sijaan löytyy lopettamisen prosessin aikana itsestään uusia puolia.

Ihmissuhteiden muutosten ennakointi

Ihmissuhteet ja ystävyyssuhteet voivat muuttua kun riippuvuudesta kärsinyt on päässyt irti sairaudestaan. Se, että osaa arvostaa uutta elämää, voi viedä jopa yllättävän paljon aikaa. Jos riippuvuudesta kärsinyt on aikaisemmin loukannut perhettään tai ystäviään, voi luottamuksen rakentaminen uudelleen viedä aikaa.

Tässä ei kannata silti luovuttaa, sillä lujat ihmissuhteet ovat todella merkittävässä roolissa taistelemisessa riippuvuuden uusiutumista vastaan.

Häiriötekijöiden etsiminen

Riippuvuudesta kärsivän kannattaa etsiä sellaisia asioita, jotka auttavat häntä ajankäytössä ja mielen pitämisessä muualla riippuvuuden aiheuttajasta. Jopa keskustelut ystävien tai perheenjäsenten kanssa, voivat olla riittävä häiriötekijä.

Myös esimerkiksi sarjojen tai leffojen katsominen, lukeminen, äänikirjojen kuunteleminen tai ulkoilu, voivat olla hyviä keinoja tarjoamaan tarpeeksi voimakkaita häiriötekijöitä himon iskiessä.

Samanaikaisten mielenterveysongelmien hoitaminen

On varsin yleistä, että riippuvuuden taustalla on myös muita mielenterveysongelmia. Riippuvuus on siis usein vain oire jostakin syvemmällä olevasta ongelmasta, ja siksi terapian merkitystä ei voida väheksyä.

Olisikin hyvä, jos riippuvuudesta kärsivän olisi mahdollista päästä säännölliseen hoitosuhteeseen joko psykologin, terapeutin tai psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa.

Jätä kommentti